National Children’s month (November 2020)

November 2, 2020

"Sama-samang itaguyod ang Karapatan ng Bawat Bata sa Panahon ng Pandemya!"
"Sama-samang itaguyod ang Karapatan ng Bawat Bata sa Panahon ng Pandemya!"

National Children’s Month Schedule of Activities

ā€œSama-samang Itaguyod ang Karapatan ng Bawat Bata sa Panahon ng Pandemya!ā€

#BuwanNgMgaBata #2020Children’sMonth #UnahinAngBataSaPandemya

Got something to say?